STRO: C3 als oplossing voor liquiditeitsproblemen in MKB

Het handelsnetwerk van STRO: plaatselijke kleine bedrijven versterken hun positie door samen te werken. Consumenten die meedoen zijn een stuk goedkoper uit. En plaatselijke producten krijgen weer kans.

Wat is C3?

Een Commercial Credit Circuit of C3 is een netwerk van lokale bedrijven en consumentleden. De bedrijven behouden binnen dit netwerk hun zelfstandige bedrijfsvoering.
De onderlinge transacties van de deelnemende bedrijven vinden plaats met behulp van interne verrekening in eigen eenheden. Bij de administratie hiervan is niet - zoals bij gangbare transacties- geld betrokken.
Bedrijven komen aan eenheden door hun producten te verkopen, door ze met een bonus te kopen voor geld of door de eenheden te lenen tegen een lage rente. Dit is een groot voordeel, omdat rentelasten in bijvoorbeeld Brazilië in de banksector tot 60 - 70% en in de informele sector zelfs tot over de 100% kunnen oplopen.
Bedrijven die hun eenheden niet binnen het netwerk kunnen besteden, kunnen ze tegen een commissie omwisselen voor geld. Alle eenheden in het netwerk zijn 100% gedekt door geld, door garanties van banken en verzekeringsmaatschappijen dat ze omgewisseld kunnen worden voor geld of door uitstaande rekeningen.
Klik hier voor een filmpje waarin financieel expert Bernard Lietaer de werking van C3 uitlegt (vanaf minuut 12:30).

Wat zijn de voordelen?

 • Hogere afzet van lokale producten
 • Lagere consumentenprijzen
 • Deelnemende bedrijven kunnen aanzienlijk goedkoper investeren
 • Sterkere concurrentiepositie van lokale bedrijven tegenover multinationals
 • Geld circuleert langer binnen de lokale gemeenschap voordat het naar de internationale economie wegstroomt

Wie doen er aan mee?

 • Bedrijven
 • Consumenten
 • Overheden

Wat is er voor nodig?

 • Een organisatie voor de administratie en acquisitie
 • Startkapitaal en garanties van een financiële instellingen voor dekking van de eenheden
 • Cyclos software voor interne verrekening

C3 nu

STRO is in verschillende landen betrokken bij de introductie van een C3. In Uruguay is eind 2011 de eerste pilot gestart voor een groot, nationaal bedrijvennetwerk: C3U. In El Salvador functioneert een bedrijvennetwerk waarin ook consumentleden meedoen. In Zuid-Brazilië draait het C3-bedrijfsnetwerk CompRaS.
Regeringen van diverse Latijns-Amerikaanse landen hebben interesse om een C3 te starten in hun land.
In Nederland is een C3 in voorbereiding.

Sterkere positie van schuldenlanden

In de toekomst zouden eventueel ook transacties tussen C3 's uit verschillende landen kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld tussen C3's in ontwikkelingslanden en in Europa. Naarmate er meer C3 's zijn betrokken bij deze andere handelsstroom, zijn schuldenlanden in ontwikkelingslanden minder afhankelijk van de eisen van bankiers, speculanten, IMF en Wereldbank.

Speel de C3 Social Trade Game

Meer leren over de C3? Speel de Social Trade Game en breng als manager van een C3 project de lokale economie tot bloei.

freektanis

freektanis's picture