Community owned bank

Een bank die niet om kan vallen en dus ook niet gered hoeft te worden door de overheid (wij dus). HET alternatief voor het hedendaagse banksysteem.

Hoe begin je een 'community-owned-bank'? Waarom willen mensen een dergelijke bank en hoe krijg je mensen (klanten = leden = eigenaren) bij elkaar om deze bank te beginnen? Kan een dergelijke bank bestaan binnen het huidige systeem van geldscheppende banken (geld-door-schuld, rente, etc)? Is het geen voorwaarde dat dit recht op geldschepping terug gaat naar de overheid? Is een community owned bank de juiste vorm? Is dit bestuurbaar en wellicht niet beter om een zeer transparante bank op te zetten met inspraak van klanten maar waarbij er uiteindelijk een duidelijke sturing is? .... Dit gaan we dus exploreren.

Leader

Tribe

Design Point

Design points are qualities for a resilient and sustainable financial ecosystem

Playing Field

Transition

Self organized