Cap on return

Wat als je een limiet (cap) bepaalt voor de return on investment (ROI)? Is dit de ultiememanier om de excessen te voorkomen binnen banken en of andere investerings organisaties? Oftewel door het maximale risico te beperken haal je de extreme prikkel uit het systeem. Extreme bonussen zullen automatisch verdwijnen.  En het is zeer goed mogelijk dat als je even verder kijkt nog meer structurele verbeteringen worden ingezet.

Leader

Tribe

Design Point

Design points are qualities for a resilient and sustainable financial ecosystem