Conny

Conny's picture

What is your driver for joining?

heb me al eerder aangemeld, maar mailadres wordt blijkbaar niet meer herkend.

Graag opnieuw account, ben nationaal & internationaal zeer actief om education, economy, food etc met elkaar te verbinden om tot structurele & culturele verbeteringen te komen.

Player Profile

Name: Conny Bergé