OpenDictator

OpenDictator's picture

What is your driver for joining?

Cutting the crap.

 Alle ingrediënten voor 'maatschappelijke transitie' in het belang van de burger zijn al in kiemvorm (of kernen voor condensatie) aanwezig.
Ik zoek naar wegen om dit tussen de oren te krijgen van partijen die vooralsnog te huiverig zijn om werkelijk vernieuwende en dus kanibaliserende strategieën te ontwikkelen.

Emergence hoeft geen emergency te worden als je op micro niveau weet te anticiperen.

Player Profile

Name: Stephan Verveen

twitter

@OpenDictator