societaltransitions

societaltransitions's picture

What is your driver for joining?

Societal Transitions is een kennis netwerk rond transities. Een transitie is een maatschappelijke overgang. Ze treedt op als een complete taartpunt in de samenleving van gedrag verandert. Die taartpunt mag een sector zijn, maar ook een thema. Zo'n taartpunt kun je systeem noemen. Voorbeelden: Landbouw, Energievoorziening, Zorg, Financiering, Luchtkwaliteit. In zo'n taartpunt zitten uiteenlopende componenten: wetten, convenanten, allianties, kennisontwikkelrichtingen, routines van mensen, producten/diensten/infra, instituties, systeemnormen ('Zo doen doen we dit in Landbouw'), systeemwaarden ('maximale opbrengst per hectare'), sterke verhalen, historische interpretaties.

Player Profile

Name: Societal Transitions

twitter

#societaltransitions