violenbed

violenbed's picture

What is your driver for joining?

In mijn dagelijkse leven, persoonlijk en werk ben ik bezig met duurzame en veerkrachte ontwikkeling. Dat kan niet meer zonder dat we systemen doorbreken, anders denken en werken en nieuwe vergezichten aanbrengen. Deze en andere initiatieven zijn daarom hard nodig om de lhefboom te vinden en in stelling te brengen om de leemlaag te doorbreken en de traditionele manier van denken en werken te veranderen.

Om deze visie en doelen ook daadwerkelijk verder te brengen ben ik bezig vanuit mijn functie bij de provincie Noord-Brabant met het realiseren van de Brabantse Tussenruimte Duurzaam Dóór. Een vrije, onbegrensde ruimte waar de Brabanders/Brabantse samenleving, gemotiveerd door complexe praktijkvragen of door kansen en niches vrijelijk alles op kunnen pakken wat die praktijk en kansen verder kan brengen. Een Tussenruimte waar de verrassende ontmoeting kan plaatsvinden, zonder dremperls of institutionele belemmeringen, waar de opwaartse krachten uit de samenleving, frisdenekers en tegengeluiden aanwezig zijn. Een vrije ruimte waar het bereiken van wederzijdse afhankelijkheid en een cultuur van delen central staan en vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid kernwaarden zijn.

Een van de esentiële elementen is dat de resultaten of uitkomsten van de Tussenruimte (de transitievoorstellen, de systeemdoorbraken, de niches) worden verankerd in de organisaties en instituties, zoals de provincie, de gemeente, maar ook in onderwijs en bedrijfsleven. 

Player Profile

Name: Hans Meulenbeld