WietsmaJ

WietsmaJ's picture

What is your driver for joining?

Wordt ingeschakeld bij vraagstukken waar een sterke verbinding ligt tussen intrinsiek gedrag en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Dit persoonlijk leiderschap bepaalt weer het succes van een onderneming. Persoonlijk leiderschap gaat over vraagstukken als visievorming, het creëren van paradigmashifts, het kunnen omgaan met dilemma's en ethische vraagstukken, richting geven aan zelforganisatie, het leveren van toegevoegde waarde en de klant zien als mens. Indien met deze zaken evenwicht wordt omgegaan dan is een duurzaam financieel rendement eveneens gegarandeerd. Spreekt, traint en schrijft hierover.

Mede-oprichter en bestuurder van MKB-Hub een pionier die actief is de netwerkeconomie, nieuwe innovatieve concepten realiseert zoals MKB-kredietcoach, de Ondernemende Commissaris, de MKB-ICTcoach. In de Hubs die wij opzetten staat inhoud centraal. Ondernemers en andere partijen die actief zijn in het MKB participeren hierin. Deze Hubs vormen de basis voor grensverleggende samenwerkingen en innovaties.

Mede-oprichter en bestuurder bij MKB-kredietcoach. Verantwoordelijk voor visie-ontwikkeling, innovatie en netwerk van stakeholders. MKB-kredietcoach is de eerste organisatie in Nederland die de intrinsieke kredietwaardigheid van de MKB-ondernemer objectiveert en daarmee de basis legt voor het financiële succes van de MKB-ondernemer. Hierdoor vergroten MKB-ondernemers hun kansen op krediet aanzienlijk en lopen financiers aanmerkelijk minder risico.
Zorgt voor paradigmashift in kredietverlening.

Verbonden aan Full Finance de libero in het team van accountantsorganisaties in Nederland. Opdrachten uitgevoerd voor kleine, middelgrote, grote en Big4 die betrekking hebben op visie-ontwikkeling, strategievorming, gedragsverandering, ethiek leiderschap en intrinsieke motivatie. Coördinator van kantooroverleggen van en voor accountants.

Heb in 2010/2011 de leergang Financiele Ethiek/Nieuw Leiderschap in de Financiele Sector gevolgd bij Comenius.

Actief in Tuacc

Specialisaties

Spreker, trainer, Accountancybranche, MKB en financiën, innovatie, paradigmashifts, veranderingen tot stand brengen, mensen tot nadenken aanzetten, samenwerken in netwerken, oplossen conflicten waarbij relaties en financiën een rol spelen, bijzonder beheer, organiseren kenniskringen, verbanden zien tussen intrinsiek gedrag en financiën, financiële ethiek, auteur, redacteur

Player Profile

Name: Jan Wietsma

twitter

@WietsmaJ