Wifs

Wifs's picture

What is your driver for joining?

WIFS heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Het vertrouwen in de financiële sector  moet worden hersteld, en WIFS is ervan overtuigd dat de inbreng van feminiene waarden hierbij een grote rol kan spelen. Het is daarom goed als vrouwen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor feminiene waarden

Player Profile

Name: Women in Financial Services

twitter

@wifsnl